Det’ fra havnen

I 2016 var der en ødelæggende brand på havnen i Fredericia. Også ødelæggende for havnesporene. Nu skal de retableres og det har udløst en CSM-assessmentopgave. I samarbejde med et lille hold af fageksperter (fra Geohelper, CK Baneteknik og PBS BaneTek), og med en sag-til-sag godkendelse i baglommen, er assessment (før ibrugtagning) afsluttet og der er nu landet en ibrugtagningstilladelse så arbejdet kan gå i gang.

Fah_24_23.11.2018

Det har altså faktisk været en interessant opgave. Både fordi der var adskillige særlige tekniske forhold samlet indenfor det relativt lille projektområde. Men også fordi det organisatorisk var et eksperiment; Et lille hold af de rigtige personer kan arbejde særdeles effektivt selvom det er løst sammensat og med individuelle aftaler. Tak til mine ‘partners in crime’.

Vi ses derude

/Niels