Et hul i jorden

Hvor svært kan det være? Svært!

Med denne morgens åbning for S-banetrafik på Buddinge station blev et længere kapitel i de forberedende arbejder for  letbanen på ring 3 afsluttet. Etableringen af stitunnelkonstruktionen, som skal frigive plads til det kommende letbanetracé, er nu i det væsentlige færdig.

Det er et projekt, hvor det ikke har skortet på udfordringer hverken under planlægning/projektering, myndighedsgodkendelse eller udførelse, men ved fælles hjælp er den kritiske del af arbejdet nu blevet afsluttet. Parterne i ‘fælles hjælp’ dækker i denne sammenhæng over en sikkerhedsmyndighed, en infrastrukturforvalter, en operatør, en 3. partsbygherre, en assessor, en entreprenør, en underentreprenør, to forskellige projekterende rådgivere med underrådgivere og resurser fra yderligere fire rådgivere, et antal underleverandører og sidst men allervigtigst en stor mængde passagerer, hvis tålmodighed blev er blevet sat på prøve. Min brik i puslespillet har været at hjælpe entreprenøren, CG Jensen, med at navigere i Banedanmarks infrastruktur, processer og organisation.

Men nu er det på plads hullet – se før, under og efter herunder – og vi har lært en masse.

Vi ses derude

/Niels

Bud før-under-efter