Forår og sommer

Lidt om forårets forløb

For Banedanmark er foråret gået dels med forberedelse og replanlægning af det komplicerede Slagelseprojekt og dels rådgiverudbud for de kommende års centrale sporfornyelser på TIB1: Ro-Rg, Sg-Kø og Ng-Od. Hertil nogle lidt mindre engagementer i Vinge, Favrholm, rester på Køgebugtbanen, Ny Ellebjerg o.a. Altsammen som projekteringsleder kørestrøm.

Hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har der også været relativt højt aktivitetesniveau primært med EP-ansøgninger.

En anden opgave der har fyldt meget i efterhånden lang tid er bistand til CG Jensen med at navigere i baneverdenen ifm. L3’s S-banekrydsninger. Aktuelt er krydsningen ved Herlev st. netop gået i udførelse, og traditionen tro er der forskelligt at se til i den forbindelse.

Andre opgaver har været afslutning af CSM-assessment på Fredericia Havn, forskellige dryp på godkendelse af tekniske sikkerhedsregler hos Aarhus Letbane og ditto hos Midtjyske Jernbaner, 3. parts bistand til Herlev Kommune på ny stitunnel, begyndende aktivitet for Rambøll på Aarhus Letbane etape 2, mv.

Innotrans bliver jo ikke i år, så jeg har investeret i 5,7 kg glittet papir fordelt på 3 bind til at dulme abstinenserne. De kom med posten i dag – just in time til sommerferien som er uge 27-29  🙂

RollingStock

Vi ses ude i sommerlandet – og på den anden side af ferien

/Niels