Fra skrivebord til virkelighed

Det går over stok og sten på Frederikssundbanens sporfornyelse.

Det sidste års tid har jeg brugt en god del af min tid i Banedanmark på at være med i teamet, som har forberedt dette store sporfornyelsesprojekt. Tværgående planlægning, stadieplanlægning, tekniske specialiteter, udbudsstruktur, møder med markedet, koordinering med naboprojekter og i den sidste del af ’17 og den første del af ’18 en stribe møder først med de 6 kommuner, som påvirkes af og har myndighedsrolle for projektet, og efterfølgende borger- og pendlermøder, hvor vi har været ude og fortælle om de mere kedelige konsekvenser for naboer og pendlere. Et spændende og i perioder intenst forløb i skrivebordsfasen.

Nu er udførelsen så i fuld gang, og det fortsætter som bekendt til slut august. Det er en stor tilfredsstillelse at få lov til at følge projektet også i udførelsesfasen. Selvom det er i en mere sekundær rolle, så er det altid spændende at komme ud i 1:1 og få lidt skærver under neglene. Utroligt lærerigt ift. planlægnings- og projekteringsfasen at erfare, hvordan virkeligheden fungerer – og ikke fungerer – når først det store udførelsesapparat kører.

Vi ses derude – måske i marken

/Niels

 

Fra skrivebordsfasen

Herlevbladet

Fra virkelighedsfasen

Pederstrup