Lidt nyt fra biksen

Nu må ferieperioden definitivt være slut, og det er passende at gøre status over den nære for- og fremtid:

I deltidsresursekontrakt for Banedanmark har jeg været grundigt beskæftiget de sidste måneder:
– Slagelse st. sporfornyelse 2020: Projekteringsledelse
– Scopefaseprojekt Ro-Rg-Kø: Projekteringsledelse
– Vinge kørestrømsentreprise: Afgrænset men intens bistand til teknisk granskning og indkøb af bygherreleverancer
– Østerport transversaler, kørestrømsentreprise: Afgrænset men intens bistand til teknisk granskning og indkøb af bygherreleverancer
– Enkelte meget afgrænsede ”indhentet-af-fortiden ting”

Styrelsen (Trafik-, Bygge- og Bolig- forstås) har haft, og har stadig, rasende travlt med godkendelse af de store projekter i år. Oveni alt det andet. Det har medført, at jeg indenfor husrådgiverkontrakten har assisteret lidt med sagsbehandlingen på nogle af sagerne, så der har været noget mere aktivitet på den front de sidste måneder, end der ellers har været historisk.

Aarhus Letbane har stadig nogle opfølgende aktiviteter ift. det tekniske sikkerhedsregelgrundlag, som drypper lidt timer af.

Herlev Kommune skal etablere en stitunnel under S-banen – her har jeg hjulpet kommunen med PQ og rådgiverudbud, som afsluttes lige om lidt.

I småtingsafdelingen har der været tilbudsbistand til en entreprenør, KS-bistand til en rådgiver og specialistbistand til en assessor.

Letbane Ring 3 skal krydse S-banen flere steder, hvor jeg bistår CG Jensen ved aktiviteter og proceshåndtering ift. Banedanmark. Efter forårets hektiske forløb op til udførelse af stiunderføringen i Buddinge, er blikket nu rettet imod overføringen i Herlev, og letbanestationen i Buddinge. Lige nu lidt på vågeblus for mit vedkommende, men det kan blusse op igen.
Her_14_21.12.2018   O3 over S-banen – nye stibroer på siden skal gøre plads for letbanen på selve O3

Udover fortsættelse af ovenstående ligger i den nære (og fjerne) pipeline Aarhus Letbane etape 2. Lige før sommerferien havde jeg den glæde at ’mit’ hold – Rambøll sammen med Gottlieb Paludan, LE34, Ilex og undertegnede – vandt totalrådgivningen. Det var et usædvanligt velfungerende, og jo altså vellykket, tilbudssamarbejde og jeg ser frem til det kommende projektforløb.
Ar_19_07.02.2019   Thorvaldsensgade – en svær delstrækning

På udviklingsfronten har jeg jo egentlig mest lyst til at fouragere på www, i diverse standarder og i bøgerne i det analoge teknik-bibliotek. Abonnerer også på et hav af nyhedsmails; Får læst for få af dem, men elsker det sproglige schwung, der er i mails med emner som “Pflichtlektüre für ÖPNV-Professionals” eller “NaNa-Konferenz Hochwertige Bussysteme” og som ovenikøbet ofte indledes med “Sehr geehrter Herr Pedersen” 🙂
20190903_074325
Men lidt senere på måneden venter dog også et kursus i ABx18 hos Nexus Advokater, så jeg kan blive lidt opdateret på andet end teknik.

Vi ses derude.

/Niels