Året 2013

En kort status for det forgangne år:

Arbejdet

Antal forskellige kunder (defineret ved CVR-nr.)              : 8

Antal kontrakter, heraf flere rammekontrakter                : 11

Antal forskellige projekter – fra under 10 t til over 300 t   : 21

Antal kvalifikationsordninger                                         : 4

 

Fordeling af arbejde på kundetype
2013kundetype

Som det fremgår, har der været en del slagside i kundesammensætningen. Jeg har derfor arbejdet på at sprede risikoen lidt, og allerede opgaveporteføljen ved årsskiftet lover, at fordelingen udjævnes mere i 2014.

Fordeling af fakturerbare timer på opgavetype defineret som

  • ”Planlægning og projektering” omfatter traditionelle projektaktiviteter i planlægningsfase, definitionsfase, programfase og detailfase – jernbaneprojekter og letbaneprojekter.
  • ”Granskning og assessment” omfatter uafhængig fagspecifik eller tværfaglig granskning samt opgaver med normassessment og som CSM fagassessor.
  • ”Bygherrerådgivning” omfatter procesbistand, teknisk sekretær-bistand mv.  ift. organisering af og aftaler om banevendte anlægs- og driftsforhold.
  • ”Myndighedsarbejde” omfatter arbejde direkte for myndigheder samt projektarbejde som myndighedskoordinator på sikkerhed og interoperabilitet.
  • “Andet” er resten, herunder tilbudsbistand2013opgavetype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdertilfredsheden

Score 4,5 på en 5-skala. Det eneste, der nogle dage lader noget tilbage at ønske, er det sociale liv på arbejdspladsen.

 

Økonomien

Budget  :           Lidt forsigtigt, men noget over det minimalt acceptable

Resultat :           Bedre end budget

 

CSR (!?)

Faglig formidling er en mærkesag. Med lidt god vilje kan man vel kalde det et CSR-tiltag til banesektorens bedste at have fortsat deltagelsen i undervisning og eksamensprojektvejledning på DTU. Jeg håber, og forventer, at fortsætte dette arbejde i 2014.

 

Udsigterne for 2014

Der er en fornuftig bund i ordrebogen, og ingen planer om at ændre status.