Året 2015

Der er en del copy-paste i årsrapporteringen for 2015 i forhold til 2014; Som følger.

Arbejdet
Antal forskellige kunder (defineret ved CVR-nr.)                              : 8
Antal kontrakter, heraf flere rammekontrakter                                  : 17
Antal forskellige projekter/opgaver – fra under 10 t til over 300 t     : 21

Omsætningsfordeling af arbejde på kundetype:
2015kundetype

Årets omsætningsfordelingen på kundetyper har kun udviklet sig lidt siden 2014, men det er fint, for den er tæt på hvad jeg finder optimalt. Ca. 3/4 af omsætningen ligger hos slutkunder og omsætningsspredningen på forskellige kunder, herunder forskellige kunder under samme CVR-numre, er god.

2015 har budt på den første kommunale kunde; få timer ganske vist, men det er dog et flueben. Blandt de identificerede, mulige kundetyper, er det faktisk nu kun de store ISA/NoBo’s jeg ikke har haft jobs for; Der har været muligheder nok, men det har bare ikke passet ind eller også har der været et habilitetsproblem. Men det er OK, tyngden ligger hvor den skal.

Fordeling af fakturerbare timer på opgavetype defineret som

  • ”Planlægning og projektering” omfatter traditionelle projektaktiviteter i planlægningsfase, definitionsfase, programfase og detailfase – jernbaneprojekter og letbaneprojekter.
  • ”Specialistarbejde” omfatter fagassessment, normarbejde (assessment hhv. udvikling) og egentlige tekniske specialistopgaver.
  • “Bygherrerådgivning” omfatter procesbistand, teknisk sekretær-bistand mv. ift. organisering af og aftaler om banevendte anlægs- og driftsforhold.
  • ”Myndighedsarbejde” omfatter arbejde direkte for myndigheder samt projektarbejde som myndighedskoordinator på sikkerhed og interoperabilitet. Inkluderer ikke fagassessment.
  • ”Projekteringsledelse og granskning” omfatter deltagelse i projekteringsledelse på bygherreside samt uafhængige tredjeparts granskninger af definitions- og programfaserapporter samt udbudsmaterialer
  • “Andet” er resten, herunder tilbudsbistand, undervisning, bistand til markedsadgang mv.

Det er meget tæt på at være en optimal fordeling når alle de parametre der betyder noget tages i betragtning (fleksibilitet i jobbet, social omgang, fagligt spændende, nye/udviklende jobs, økonomi, risikospredning mv.).
2015opgavetype

Jeg har desuden fortsat prioriteret at deltage i undervisningen på DTU’s baneingeniøruddannelse, hvilket fortsætter i 2016, denne gang dog uden deltagelse i eksamineringen som, omend det er interessant, er ret tidskrævende.

Efteruddannelse
Adskillige af mine opgaver har en høj grad af ny læring integreret, men derudover har jeg i årets løb deltaget i følgende faglige arrangementer, som ligger udover det gå-hjem-møde agtige:

  • Banekonferencen, København
  • DS-universitetet – kursus om CEN-standardisering
  • DS-universitetet – kursus om CENELEC-standardisering
  • Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference, København

Den såkaldte “annual Electrification Infrastructure whole life cost reduction congress” i London viste sig ikke at være helt så ‘annual’ som navnet ellers lægger op til, så der følte jeg mig lidt snydt i år, men så er der jo Innotrans 2016 at se frem til i september, og der blev i stedet overskud til indkøb af flere sværvægtere: “Light Rail Systems”, “Work Procedures for Permanent Way maintenance” og 2015-udgaven af den tyske grønspættebog for jernbaneingeniører “Entwerfen von Bahnanlagen”.

Økonomien
Budget    : Ca. som i 2014 og stadig lidt til den forsigtige side.
Resultat  : Ca. som i 2014, hvilket bestemt er OK.

Og hvad så med 2016?
If it ain’t broken… Forretningsmodellen synes at fungere nogenlunde stabilt og jeg trives godt med formen, så hvorfor ændre noget.

Kuriositet
Min signaturstribe er blevet indlemmet i hvad der må kaldes palindromernes Hall of Fame. Kan ses på http://www.kristersoplevelser.dk/misc/trailc.html under ‘Rarely Asked Questions’.