Året 2020

Lidt om året der nu er gået

Arbejdet
Antal forskellige kunder (defineret ved CVR-nr.)                          : 11
Antal forskellige projekter/opgaver – fra under 10 t til over 300 t : 22

Omsætningsfordeling af arbejde på kundetype:

Kundetype

Årets omsætningsfordeling på kundetyper har udviklet sig lidt siden 2019 og er, set som et gennemsnit over året, OK god. Andelen af timer for Banedanmark har især i efteråret været lidt i den høje ende, men dog inden for skiven. Særligt bistand med udvikling dels af BaneByg-systemet og dels af den nye type split neutralsektion har været spændende afveksling fra mere traditionelt projektarbejde. Andelen af timer for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er i 2020 landet på et lidt lavere niveau end den meget travle 2019; Det er udtryk for en ‘normalisering’. I 2021 forventer jeg øget omsætningsandel for rådgivere – det gjorde jeg sådan set også i 2020, men opstarten af Aarhus Letbane etape 2, hvor jeg har nogle timer bundet, trak lidt ud. Omsætningsspredningen på de forskellige kunder, herunder forskellige kunder under samme CVR-numre, er god, og spredningen på de forskellige projekter har været tilpas.

Og så troede jeg længe, at 2020 skulle blive det første år helt uden nye kunder, men der kom alligevel en enkelt ny her sidst på året.

Fordeling af fakturerbare timer på opgavetype defineret som:
•  “Planlægning og projektering” omfatter traditionelle projektaktiviteter i planlægningsfase, definitionsfase, programfase og detailfase – jernbaneprojekter og letbaneprojekter
•  ”Specialistarbejde” omfatter fagassessment, normarbejde (assessment hhv. udvikling) og egentlige tekniske specialistopgaver
•  “Bygherrerådgivning” omfatter procesbistand, teknisk sekretær-bistand mv. ift. organisering af og aftaler om banevendte anlægs- og driftsforhold, samt konsulentydelser
•  ”Myndighedsarbejde” omfatter arbejde direkte for myndigheder samt projektarbejde som myndighedskoordinator på sikkerhed og interoperabilitet. Inkluderer lead-, men ikke fagassessment
•  ”Projekteringsledelse og granskning” omfatter deltagelse i projekteringsledelse på bygherreside samt uafhængige granskninger af definitions- og programfaserapporter, udbudsmaterialer mv.
•  “Andet” er resten, herunder tilbudsbistand, undervisning, bistand til markedsadgang mv.

Opgavetype

Fordelingen af opgavetyper kombinerer afveksling og arbejdsglæde på bedste vis, men risikospredningen er faldet lidt ift. det ønskelige.

Efteruddannelsen
Det var jo så året uden konferencer – ingen Banekonference, ingen Sikkerhedskonference, ingen Innotrans. Det var træls. I stedet har jeg investeret i lærebøger/opslagsværker indenfor relevante baneemner, som jeg kunne trænge til at vide mere om.

Boger  RollingStock

Derudover har 2020 så til gengæld budt på et væld at webinarer, som jeg har plukket i. Udover de almindelige gå-hjem-møder har jeg cirklet om energitransition/elektrificering i en bredere forstand, som vi må antage også rammer jernbane, letbane og metro med fuld kraft de kommende år. Indenfor sidstnævnte har jeg deltaget i
•  “Lithium batteries and beyond” (kursus om batteriteknologi v. Shmuel De-Leon, arrangeret af DBS)
•  “Energy Transition Outlook 2020” (DNV-GL’s årlige præsentation af ‘eto’ https://eto.dnvgl.com/2020 )
•  “P2X – hype or hope” (teknologioverblik v. Eva Ravn Nielsen, arrangeret af Rambøll)
•  “Avanceret energilagring 2020 – elektrisk lagring” (både overordnede og teknisk detaljerede indlæg ved forskellige oplægsholdere, arrangeret af Teknologisk Institut)

Økonomien
Budget    : Fornuftigt
Resultat  : Godt

2021 ff
Ingen ændringer i setup’et hvis jeg selv får lov at bestemme.