Året 2021

Noget om 2021

Arbejdet
Antal forskellige kunder (defineret ved CVR-nr.)                          : 9
Antal forskellige projekter/opgaver – fra under 10 t til over 200 t : 23

Omsætningsfordeling af arbejde på kundetype:

Årets omsætningsfordeling på kundetyper har udviklet sig lidt siden 2020 til den gode side, og er faktisk ret velbalanceret ift. det jeg betragter som ideelt. Andelen af timer for Banedanmark – ”kongetallet” – ligger tilpas tæt på de ønskede og kontraktuelle 50 %.

Andelen af timer for Trafikstyrelsen er i 2021 landet på et gennemsnitligt niveau. Desværre udløber min og alle andres hidtidige husrådgiverkontrakter med Trafikstyrelsen ved udgangen af januar. Jeg er med på et hold i den igangværende tilbudsgivning for afløseren – vi må se om det bærer frugt.

I 2021 er der for alvor kommet gang i Aarhus Letbane etape 2, hvor jeg er på hold med Rambøll. Det en spændende projektfase (miljøredegørelsen) hvor de store tanker bliver tænkt og alle fag spiller sammen. Kender efterhånden Aarhus ret godt synes jeg – og synes om den.

En anden nyudvikling er deltagelse på MOEs hold som vandt en af DSB’s store rammekontrakter, der blev udbudt og kontraheret i 2021. Rammeaftaler kan jo blive til meget eller ingenting, vi får se, men nu har jeg i hvert fald et lod i med.

Samlet set er omsætningsspredningen på de forskellige kunder, herunder forskellige kunder under samme CVR-numre, således god, og spredningen på de forskellige projekter har været tilpas.
Ingen nye år uden nye kunder synes det. I 2021 fik jeg de første aftaler med DSB hhv. TÜV SÜD. Der er efterhånden ikke ret mange af de centrale aktører i banesektoren, jeg ikke har prøvet at arbejde for og med.

Fordeling af fakturerbare timer på opgavetype defineret som:
• “Planlægning og projektering” omfatter traditionelle projektaktiviteter i planlægningsfase, definitionsfase, programfase og detailfase – jernbaneprojekter og letbaneprojekter
• ”Specialistarbejde” omfatter fagassessment, normarbejde (assessment hhv. udvikling) og egentlige tekniske specialistopgaver
• “Bygherrerådgivning” omfatter procesbistand, teknisk sekretær-bistand mv. ift. organisering af og aftaler om banevendte anlægs- og driftsforhold, samt konsulentydelser
• ”Myndighedsarbejde” omfatter arbejde direkte for myndigheder samt projektarbejde som myndighedskoordinator på sikkerhed og interoperabilitet. Inkluderer lead-, men ikke fagassessment
• ”Projekteringsledelse og granskning” omfatter deltagelse i projekteringsledelse på bygherreside samt uafhængige granskninger af definitions- og programfaserapporter, udbudsmaterialer mv.
• “Andet” er resten, herunder tilbudsbistand, undervisning, bistand til markedsadgang mv.

Fordelingen af opgavetyper er virkelig god på både indhold og risikospredning. Kun savner jeg en smule teknisk dyb-nørderi, men det kommer i 2022 tror jeg.

Efteruddannelsen:
Endnu et år næsten uden konferencer – dog lykkedes det at få afviklet Banekonferencen i det Coronafri vindue; dejligt at det kunne lykkedes.

Derudover har også 2021 produceret webinarer og kurser i et omfang så man har skullet fravælge gode ting. Udover de almindelige gå-hjem-møder har deltaget i
• “Battery trains. Best practice workshop” (UIC)
• “DSB’s nye tog” (DSB)
• “Energy Transition Outlook 2021” (DNV’s årligt tilbagevendende)
• “Cost effective minimum clearance electrification” (Permanent Way Institution)
• “Trackside Energy Storage” (UIC)

Økonomien
Budget : Fornuftigt
Resultat : Godt

2022 ff
Business as usual – håber jeg. Og dog, året byder jo faktisk på Trailc’ 10 års jubilæum – det må jeg lige tænke over.