Året 2023

Så er den den tid på året igen – her lidt om 2023

Arbejdet
Antal forskellige kunder (defineret ved CVR-nr.)                          : 16
Antal forskellige projekter/opgaver – fra under 10 t til over 200 t : 28

Faktisk har jeg aldrig før haft så mange forskellige kunder eller projekter i løbet af ét år; Det betyder ikke, at det har været ekstraordinært travlt, blot at den gennemsnitlige opgavestørrelse har været lidt mindre

Omsætningsfordeling af arbejde på kundetype:


Årets omsætningsfordeling på kundetyper har kun udviklet sig lidt siden 2021 og 2022, og er stadig ret velbalanceret ift. det jeg betragter som ideelt. Andelen af timer for Banedanmark er ligesom i 2022 en smule for høj ift. risikospredningen, men er dog OK og tæt nok på de ønskede / kontraktuelle 50 %.

Bortset fra Banedanmark er det arbejde for både rådgivere, entreprenører, AsBo’s, Trafikstyrelsen og kommuner, der fylder kalenderen. Hovedparten af arbejdet for Trafikstyrelsen leveres nu igennem en underrådgverkontrakt, men indholdet er det samme.

Der er kommet to helt nye kunder i butikken i 2023 – en ejendomsudvikler og en entreprenør, og desuden er en kær gammel kunde, som ikke har været aktiv siden 2016, vendt tilbage. Desuden er endnu en helt ny, interessant, kunde på vej fra primo 2024, men der skal blækket lige være tørt, før den tæller med.

Et andet ‘first’ er plads i et advisory board – det bliver også interessant at arbejde med.

Samlet set er omsætningsspredningen på de forskellige kunder, herunder forskellige kunder under samme CVR-numre, således god, og spredningen på de forskellige projekter har været tilpas. Men ligesom i 2022 har der været lidt for mange samtidige projekter, så jeg i højere grad er nødt til at springe rundt mellem projekterne i løbet af arbejdsdagen.

Fordeling af fakturerbare timer på opgavetype defineret som:
• “Planlægning og projektering” omfatter traditionelle projektaktiviteter i planlægningsfase, definitionsfase, programfase og detailfase – jernbaneprojekter og letbaneprojekter
• ”Specialistarbejde” omfatter fagassessment, normarbejde (assessment hhv. udvikling) og egentlige tekniske specialistopgaver
• “Bygherrerådgivning” omfatter procesbistand, teknisk sekretær-bistand mv. ift. organisering af og aftaler om banevendte anlægs- og driftsforhold, samt konsulentydelser
• ”Myndighedsarbejde” omfatter arbejde direkte for myndigheder samt projektarbejde som myndighedskoordinator på sikkerhed og interoperabilitet. Inkluderer lead-, men ikke fagassessment
• ”Projekteringsledelse og granskning” omfatter deltagelse i projekteringsledelse på bygherreside samt uafhængige granskninger af definitions- og programfaserapporter, udbudsmaterialer mv.
• “Andet” er resten, herunder tilbudsbistand, undervisning, bistand til markedsadgang og deltagelse i advisory board.

Omsætningsfordeling af arbejde på opgavetype:

Fordelingen af opgavetyper er virkelig god på både indhold og risikospredning. Indholdsmæssigt har det omfattet vidtforskellige ydelser, i udvalg:

• Teknisk normnørderi – kommende fritrumsnorm
• Markedsundersøgelse for udbud af infrastrukturvedligehold
• Kursusafholdelse i kørestrømsteknik
• Almindelig kørestrømsprojektering (som underrådgiver)
• Teknisk afklaring og markedsundersøgelse ifm. strategi for k-ophængsfornyelse (som underrådgiver)
• Projekteringsledelse, adskillige projekter, hos Banedanmark
• Med i arbejdsgruppe der planlægger testkørsel for TSI ENE-verifikation af gl. køreledningsanlæg til 200 km/t
• Diverse udviklingsopgaver i Banedanmark (som en del af lagkagestykket med projekteringsledelse)
• Bygherrerådgivning vedr. forskellige banenære 3. partsbyggerier
• Myndighedsgodkendelse for letbanesikkerhedsmæssigt signifikant byggeri
• CSM-fagassessment diverse projekter
• I TS-regi arbejde med vejledning for sondring mellem jernbanesikkerhed og elsikkerhed; Udgivet i nov.
• Bidrag til revision af bekendtgørelse for køretøjsoverensstemmelse
• Bidrag til vejledning til anden bekendtgørelse

Efteruddannelsen i udpluk
• Banekonferencen – altid
• Digitalization of Switches & Crossings, PWI
• New Concept Railway Ties – Concrete Reinforcing Reinvented, PWI
• “Energy Transition Outlook 2023” (DNV’s årligt tilbagevendende)
• Sensorless wayside sensing, PWI
• Løbende dialog med tyske Pantohealth om simuleringsværktøj for interaktion strømaftager-køreledning mv.

Økonomien
Budget : Fornuftigt
Resultat : Godt

2024 ff
Arbejdsglæde og forretningsmodel fungerer og ‘if it aint broken…’