Konsulenthus

Når konsulenter skal levere ydelser knyttet til jernbanen – hvadenten det er strategisk analyse, review, ekstern kvalitetssikring eller andet i den boldgade – er der ofte brug for et teknisk input, et særligt sektorkendskab, et bredt netværk i sektoren eller noget tilsvarende.

Her kan jeg bistå som bindeled og levere det tekniske input, branchekendskabet, netværket eller hvad det nu måtte være der er behov for i den aktuelle opgave.

Referencer
•  Deloitte