Myndighed

Med “myndighed” tænker jeg først og fremmest på Transportministeriet (TRM) samt Trafikstyrelsen (TS), men det kunne også være Sikkerhedsstyrelsen fsa. deres ansvarsområde i grænsesnittet til kørestrømsanlæg.

Den type ydelser jeg kan tilbyde TRM, er sammenfaldende med, hvad er beskrevet under “Planlægning” i infrastrukturforvalterfanen. Hertil kommer ydelser som for eksempel uafhængige tjek af tekniske rapporter og anlægsoverslag.

I forhold til TS kan jeg tilbyde at indgå i projektdialog og sagsbehandling af ansøgninger om ibrugtagningstilladelser (bek. 711/2020) for at hjælpe ved spidsbelastninger. Desuden kan jeg bistå myndigheden ved godkendelse af tekniske sikkerhedsregler jf. Jernbanelovens §61 eller som teknisk kyndig i forbindelse med myndighedsbehandling vedrørende elektrificering.

Referencer
•  Trafikstyrelsen