Myndighed

Med “myndighed” tænker jeg først og fremmest på Transport- og Bygningsministeriet samt Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

Den type ydelser jeg kan tilbyde TRM, er sammenfaldende med, hvad er beskrevet under “Planlægning” i infrastrukturforvalterfanen. Hertil kommer ydelser som for eksempel uafhængige tjek af tekniske rapporter og anlægsoverslag.

I forhold til TBST kan jeg tilbyde at indgå i projektdialog og sagsbehandling af ansøgninger om ibrugtagningstilladelser (bek. 661/2015) for at hjælpe ved spidsbelastninger. Desuden kan jeg indgå i normudvikling/-godkendelse eller som teknisk kyndig i forbindelse med myndighedsbehandling vedrørende elektrificering.