Assessment bodies

Den Europæiske harmonisering er nok kommet for at blive, og det arbejde, der er en følge af implementeringen af forordninger og direktiver, fylder stadig mere i jernbaneprojekterne.

I forbindelse med CSM-RA-assessment for ibrugtagningstilladelse efter bekendtgørelse 711/2020 kan jeg tilbyde deltagelse i assessorteams. Jeg er fortrolig med assessmentprocessen og kan, alt efter niveauet, varetage et eller flere fagområder eller lead. Enten som resurse hos en evt. akkrediteret part eller efter sag-til-sag godkendelse fra Trafikstyrelsen.

I forbindelse med EU-verifikaton kan jeg deltage som resurse i NoBo-teams på køreledningsområdet. Jeg har tidligere været tilknyttet et NoBo som “approved branch expert, subsystem energy, overhead contact lines”, og har vedligeholdt den faglige ekspertise på området frem til de nyeste EN-normer.

På den mere tekniske assessment-front har arbejde med regelassessment (jf. Jernbanelovens §64) fyldt en del i kalenderen de seneste år – både indenfor sporområdet og indenfor kørestrømsområdet, og både i eget regi og som underrådgiver til de ‘rigtige’ AsBo- og NoBo-virksomheder.

Referencer
•  Banedanmark
•  Lokaltog
•  Regionstog
•  Ricardo
•  Fredericia Havn
•  TÜV SÜD