Operatør

Operatørernes kerneprodukt er selvfølgelig at drive trafik. Her kan jeg bistå indirekte med koordinering imod infrastrukturprojekter – f.eks. ved at vurdere og optimere infrastrukturprojekternes trafikale konsekvenser, udfordre forslag til gennemførelsesmetoder og komme med alternative forslag.

Men operatører laver også selv ændringer i baneinfrastruktur – egen og andres. Jeg har arbejdet rigtigt meget med DSB’s GTA infrastrukturprojekter på ende- og vendestationer over hele landet – sammen med DSB’s projektledelse og lokale brugergrupper har jeg lavet definitionsfaserapporter for de fleste GTA-projekter og fået lov til at være projektleder frem til ibrugtagning på flere af stationerne. Det har givet et fantastisk indblik i hvad det kræver at holde en togproduktion kørende, og desuden en del materielkendskab.

Ved planlagte ombygninger af anlæg for klargøringsproduktion tilbyder jeg at indgå med erfaring om koblingen mellem klargøringsfunktioner, logistisk optimering og affødte infrastrukturbehov samt med planlægnings- og koordineringsfunktioner.

Og så kan jeg indgå i mere traditionelle projekter for ændringer i adgangsveje, perroner, perronaptering og lignende i periferien af jernbaneinfrastrukturen.

Referencer
•  Arriva
•  DSB