Julekalenderquiz

Kære alle Dette års julehilsen kommer sammen med en lille julekalenderquiz. Måske lidt til den nørdede side somme steder – men det er jo sådan vi kan lide det 🙂 Download nu og glæd dig til at vågne hver dag i december med spænding i maven (!?). Og husk nu, kun én låge pr. dag… … Læs mere Julekalenderquiz

Lidt nyt fra biksen

Nu må ferieperioden definitivt være slut, og det er passende at gøre status over den nære for- og fremtid: I deltidsresursekontrakt for Banedanmark har jeg været grundigt beskæftiget de sidste måneder: – Slagelse st. sporfornyelse 2020: Projekteringsledelse – Scopefaseprojekt Ro-Rg-Kø: Projekteringsledelse – Vinge kørestrømsentreprise: Afgrænset men intens bistand til teknisk granskning og indkøb af bygherreleverancer … Læs mere Lidt nyt fra biksen

Et hul i jorden

Hvor svært kan det være? Svært! Med denne morgens åbning for S-banetrafik på Buddinge station blev et længere kapitel i de forberedende arbejder for  letbanen på ring 3 afsluttet. Etableringen af stitunnelkonstruktionen, som skal frigive plads til det kommende letbanetracé, er nu i det væsentlige færdig. Det er et projekt, hvor det ikke har skortet … Læs mere Et hul i jorden

Det’ fra havnen

I 2016 var der en ødelæggende brand på havnen i Fredericia. Også ødelæggende for havnesporene. Nu skal de retableres og det har udløst en CSM-assessmentopgave. I samarbejde med et lille hold af fageksperter (fra Geohelper, CK Baneteknik og PBS BaneTek), og med en sag-til-sag godkendelse i baglommen, er assessment (før ibrugtagning) afsluttet og der er … Læs mere Det’ fra havnen

ENE TSI WP

Seneste skud på porteføljebusken er vel egentlig et sideskud. Under rammeaftalen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om teknisk rådgivning vedr. elektrificering har jeg fået i opdrag, at repræsentere TBST som NSA i ERAs arbejdsgruppe – Working Party – for TSI Energy. Derfor nu i Lille til mit første arbejdsgruppemøde. Så må vi se, hvad det … Læs mere ENE TSI WP

Innotrans-indtryk 2018

I år havde jeg defineret et tema for den ene dag: Tovejskøretøjer for vedligeholdelse og måleudstyr for spor og køreledning. Dag to browsede jeg igennem resten af messens infrastruktur- og teknologi-afdelinger og af almindelig nysgerrighed også forskellige andre emner, teknologiske udviklinger og dimser. Alt hvad der hedder ’health monitoring’, ’intelligent sensors’, ’diagnostics’ og lignende er … Læs mere Innotrans-indtryk 2018

Fra skrivebord til virkelighed

Det går over stok og sten på Frederikssundbanens sporfornyelse. Det sidste års tid har jeg brugt en god del af min tid i Banedanmark på at være med i teamet, som har forberedt dette store sporfornyelsesprojekt. Tværgående planlægning, stadieplanlægning, tekniske specialiteter, udbudsstruktur, møder med markedet, koordinering med naboprojekter og i den sidste del af ’17 … Læs mere Fra skrivebord til virkelighed