ENE TSI WP

Seneste skud på porteføljebusken er vel egentlig et sideskud. Under rammeaftalen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om teknisk rådgivning vedr. elektrificering har jeg fået i opdrag, at repræsentere TBST som NSA i ERAs arbejdsgruppe – Working Party – for TSI Energy. Derfor nu i Lille til mit første arbejdsgruppemøde. Så må vi se, hvad det … Læs mere ENE TSI WP

Innotrans-indtryk 2018

I år havde jeg defineret et tema for den ene dag: Tovejskøretøjer for vedligeholdelse og måleudstyr for spor og køreledning. Dag to browsede jeg igennem resten af messens infrastruktur- og teknologi-afdelinger og af almindelig nysgerrighed også forskellige andre emner, teknologiske udviklinger og dimser. Alt hvad der hedder ’health monitoring’, ’intelligent sensors’, ’diagnostics’ og lignende er … Læs mere Innotrans-indtryk 2018

Fra skrivebord til virkelighed

Det går over stok og sten på Frederikssundbanens sporfornyelse. Det sidste års tid har jeg brugt en god del af min tid i Banedanmark på at være med i teamet, som har forberedt dette store sporfornyelsesprojekt. Tværgående planlægning, stadieplanlægning, tekniske specialiteter, udbudsstruktur, møder med markedet, koordinering med naboprojekter og i den sidste del af ’17 … Læs mere Fra skrivebord til virkelighed