ENE TSI WP

Seneste skud på porteføljebusken er vel egentlig et sideskud. Under rammeaftalen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om teknisk rådgivning vedr. elektrificering har jeg fået i opdrag, at repræsentere TBST som NSA i ERAs arbejdsgruppe – Working Party – for TSI Energy. Derfor nu i Lille til mit første arbejdsgruppemøde. Så må vi se, hvad det … Læs mere

Railway Infrastructure Budgeting

For nogen tid siden efterlyste jeg på LinkedIn en engelsk udgave af banenotatet for ny anlægsbudgettering. Manglen på henvendelser var overvældende og ingen følte sig kaldet til at lave en oversættelse. ”Så gør jeg det selv” som den lille røde høne sagde (med solid hjælp fra sønnen), for jeg skal bruge den i undervisningen. Men … Læs mere