Forår og sommer

Lidt om forårets forløb For Banedanmark er foråret gået dels med forberedelse og replanlægning af det komplicerede Slagelseprojekt og dels rådgiverudbud for de kommende års centrale sporfornyelser på TIB1: Ro-Rg, Sg-Kø og Ng-Od. Hertil nogle lidt mindre engagementer i Vinge, Favrholm, rester på Køgebugtbanen, Ny Ellebjerg o.a. Altsammen som projekteringsleder kørestrøm. Hos Trafik-, Bygge- og … Læs mere

Lidt nyt fra biksen

Nu må ferieperioden definitivt være slut, og det er passende at gøre status over den nære for- og fremtid: I deltidsresursekontrakt for Banedanmark har jeg været grundigt beskæftiget de sidste måneder: – Slagelse st. sporfornyelse 2020: Projekteringsledelse – Scopefaseprojekt Ro-Rg-Kø: Projekteringsledelse – Vinge kørestrømsentreprise: Afgrænset men intens bistand til teknisk granskning og indkøb af bygherreleverancer … Læs mere