Da Sonja var trafikminister

Dengang jeg læste på DTH, syntes jeg at trafik- og byplanlægning var træls; ”hvad føler du når du ser en rundkørsel” – og så kunne man ikke engang sætte to streger under.

Nu er det så min lod i arbejdslivet at arbejde med trafikintrastruktur, og samspillet mellem udvikling af trafikintrastruktur og byudvikling bliver bare mere og mere spændende som tiden går. Ligesom det er en kæmpe tilfredsstillelse at følge diverse byers udvikling i takt med udvikling af især banerne selvfølgelig – særligt hvor jeg har haft en aktie* i projekterne.

Og så tilbage til overskriften.

Op til og lige forbi årtusindskiftet, blev der i Sonja Mikkelsens tid som trafikminister gennemført VVM for København-Ringsted banen* første gang – den VVM, der IKKE førte til en anlægslov. Dengang blev der rapporteret på særligt udvalgte problemstillinger i form af såkaldte ’hot spot notater’. Et stort hot spot notat omkring 1999 handlede om ”Trafikknudepunkt Ny Ellebjerg”. Det svarede nogenlunde til det der nu, gennem mange, mange forskellige projekter, er er ved at blive realiseret som ”København Syd” og nu også inkl. Metro. Og som med den snarlige åbning af Metro M4-forlængelsen til København Syd, tager de gamle tanker et stort skridt videre.

Øresundsforbindelsen etablerede Godsforbindelsesbanen* Vigerslev-Kalvebod som får perron i forventeligt i 2025.

Øresundsforbindelsen overflødiggjorde samtidig Danlink godsfærgerne, og frigav derved Ringbanen* for konvertering fra godsbane til S-bane (ligesom det muliggjorde udflytning af Oslofærgen fra Kvæsthuskaj til Nordhavn og dermed skabte plads til Skuespilhuset og udvikling af de omkringliggende bynære havnearealer). Ringbanen har endestation i København Syd.

Den gamle Ellebjerg station blev erstattet af Ny Ellebjerg* så den kunne indgå i knudepunktet.

København-Ringsted projektet* etablerede perron på ny bane ved København Syd.

Og nu har Metroselskabet så netop afsluttet testkørslerne på Cityringen, så lige om lidt kommer der en metroforbindelse oveni – tillykke til København.


Visualisering fra m.dk, 1:1 Landskabsarkitekter

Et andet hot spot notat fra Sonjas tid handlede i øvrigt om niveaufri udfletning ved Kværkeby – den er nu på vej op til overfladen igen i KURI-projektregi. En rigtig løsning for et af Danmarks vigtigste trafikknudepunkter – efter at rigtigt mange utilstrækkelige løsninger og ikke-løsninger i mellemtiden er blevet afprøvet både ved skrivebordet og i 1:1. Men det er en anden historie.

Vi ses derude
/Niels