Er Danmark på vej mod fuldt interoperable profilforhold?

Over de næste 9 år fornyes hele den danske materielflåde til materiel, der profilmæssigt overholder interoperable profiler. Af historiske grunde har vi i Danmark en kinematisk referencelinje, som er noget bredere end de interoperable profiler, hvilket er definerende for vores sporafstande trailc.dk/nyhedsarkiv/2016-09-Profiler.

Sammenstilling

Nu forsvinder det specielle danske materiel, og det giver anledning til, at man kan stille et af de helt store spørgsmål: Skal vi på lang sigt fastholde det specielle danske profil eller skal vi udnytte det interoperable materiel til at reducere krav til sporafstand på dobbeltspor? Der er fordele og ulemper, men for kommende, nye banestrækninger er der måske flest fordele – måske? Spørgsmålet hænger desuden sammen med det endnu mere principielle spørgsmål om fastlæggelse af trafikkoder for sammenhængende korridorer trailc.dk/nyhedsarkiv/2016-05-Trafikkoder.

Bare en tanke – vi ses derude.

/Niels