Lidt nyt fra biksen

Nu må ferieperioden definitivt være slut, og det er passende at gøre status over den nære for- og fremtid: I deltidsresursekontrakt for Banedanmark har jeg været grundigt beskæftiget de sidste måneder: – Slagelse st. sporfornyelse 2020: Projekteringsledelse – Scopefaseprojekt Ro-Rg-Kø: Projekteringsledelse – Vinge kørestrømsentreprise: Afgrænset men intens bistand til teknisk granskning og indkøb af bygherreleverancer … Læs mere Lidt nyt fra biksen

ENE TSI WP

Seneste skud på porteføljebusken er vel egentlig et sideskud. Under rammeaftalen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om teknisk rådgivning vedr. elektrificering har jeg fået i opdrag, at repræsentere TBST som NSA i ERAs arbejdsgruppe – Working Party – for TSI Energy. Derfor nu i Lille til mit første arbejdsgruppemøde. Så må vi se, hvad det … Læs mere ENE TSI WP