Julekalenderhilsen – nu med svar

Update 24.12.: Så er svarfristen passeret. Med stenhårde 23,67 points er vinderen Rasmus Svendsen, Atkins. Send mig en adresse Rasmus, så sender jeg en flaske bobler. Hædrende omtale til øvrige deltagere – ingen nævnt ingen glemt. Se evt. svarene her Svar2020 /Niels _____ Kære alle Så nåede vi alligevel frem til juletiden på trods af årets … Læs mere

Forår og sommer

Lidt om forårets forløb For Banedanmark er foråret gået dels med forberedelse og replanlægning af det komplicerede Slagelseprojekt og dels rådgiverudbud for de kommende års centrale sporfornyelser på TIB1: Ro-Rg, Sg-Kø og Ng-Od. Hertil nogle lidt mindre engagementer i Vinge, Favrholm, rester på Køgebugtbanen, Ny Ellebjerg o.a. Altsammen som projekteringsleder kørestrøm. Hos Trafik-, Bygge- og … Læs mere

Lidt nyt fra biksen

Nu må ferieperioden definitivt være slut, og det er passende at gøre status over den nære for- og fremtid: I deltidsresursekontrakt for Banedanmark har jeg været grundigt beskæftiget de sidste måneder: – Slagelse st. sporfornyelse 2020: Projekteringsledelse – Scopefaseprojekt Ro-Rg-Kø: Projekteringsledelse – Vinge kørestrømsentreprise: Afgrænset men intens bistand til teknisk granskning og indkøb af bygherreleverancer … Læs mere

ENE TSI WP

Seneste skud på porteføljebusken er vel egentlig et sideskud. Under rammeaftalen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om teknisk rådgivning vedr. elektrificering har jeg fået i opdrag, at repræsentere TBST som NSA i ERAs arbejdsgruppe – Working Party – for TSI Energy. Derfor nu i Lille til mit første arbejdsgruppemøde. Så må vi se, hvad det … Læs mere

Railway Infrastructure Budgeting

For nogen tid siden efterlyste jeg på LinkedIn en engelsk udgave af banenotatet for ny anlægsbudgettering. Manglen på henvendelser var overvældende og ingen følte sig kaldet til at lave en oversættelse. ”Så gør jeg det selv” som den lille røde høne sagde (med solid hjælp fra sønnen), for jeg skal bruge den i undervisningen. Men … Læs mere