3. part med grænseflade til jernbanen

Det er svært at være kommune, eller privat firma eller noget tredje, og skulle gennemføre et projekt, der griber ind i baneinfrastruktur eller i banedrift. En projekttype der i Banedanmark kaldes “3. parts projekter”.

Det er først og fremmest svært, fordi et sådant indgreb som oftest stiller store krav til organisationsindsigt og indsigt i arbejdsprocesser hos infrastrukturforvalteren, for at kunne gennemføre indgrebet i et godt forløb.

Ofte kræver det også stor indsigt i specielle banetekniske discipliner og normer allerede tidligt i planlægningsprocessen. Og endelig er myndighedsgodkendelsen af projektet hos banesikkerheds- og interoperabilitetsmyndigheden – Trafikstyrelsen – en særlig, parallel proces, som det er afgørende at have styr på.

Det er svært at få tilladelse men endnu sværere at få tilgivelse, hvis disse ting ikke håndteres korrekt, og man kan bruge mange penge og meget tid på forkert håndtering.

Jeg kan hjælpe med at få sat rammerne for dit projekt, få samarbejdet med infrastrukturforvalteren og operatørerne på skinner, stille de rigtige spørgsmål og udfordre de forkerte svar. Kort sagt sikre at banedelen af dit 3. parts projekt varetages på en god måde.

Referencer:
•  Køge Kyst P/S
•  Køge Kommune
•  Herlev Kommune
•  Arriva
•  NCC
•  CG Jensen
•  Aarhus Letbane
•  Aarhus Kommune
•  Næstved Kommune
•  JORTON
•  EGEM Ejendomme
•  Furesø Kommune
•  Envac Danmark
•  A. Enggaard