Kurser – kørestrøm og profiler

Med mellemrum holder jeg kurser i kørestrømsteknik for forskellige målgrupper – senest her i januar og marts målrettet Banedanmarks projekteringsledere (ekskl. projekteringsledere indenfor kørestrøm). En lille del af kurset var denne gang også dedikeret til profilforhold (statiske profiler, kinematiske referencelinjer, fritrumsprofiler iht. EN15273) som erfaringsmæssigt giver anledning til en del misforståelser – og når nu den øverste del af fritrumsprofilerne udelukkende afhænger af kørestrømsanlægget…

Kurser tilpasses selvfølgelig målgruppen – noget for jer? så slå på tråden.

Vi ses derude,

/Niels