Året 2014

Arbejdet

Antal forskellige kunder (defineret ved CVR-nr.)                        : 11

Antal kontrakter, heraf flere rammekontrakter                           : 14

Antal forskellige projekter/opgaver – fra under 10 t til over 300 t : 17

Antal aktive kvalifikationsordninger                                         : 4

Omsætningsfordeling af arbejde på kundetype:
slide1

Der har været en markant ændring i omsætningsfordelingen på kundetyper siden 2013. Hvor langt størstedelen af omsætningen i 2013 stammede fra underrådgivning, har hovedparten i 2014 stammet fra slutkunder. Herudover er omsætningsspredningen væsentligt bedre på de enkelte kunder.

2014 har budt på den første entreprenørkunde; meget få timer ganske vist, men et flueben er et flueben. Året bød også på den første udenlandske kunde – foreløbig ikke noget stort volumen, men der er et vist perspektiv i kunden og der er yderligere en udenlandsk kunde i pipelinen – nok et flueben.

Fordeling af fakturerbare timer på opgavetype defineret som

 • ”Planlægning og projektering” omfatter traditionelle projektaktiviteter i planlægningsfase, definitionsfase, programfase og detailfase – jernbaneprojekter og letbaneprojekter.
 • ”Specialistarbejde” omfatter fagassessment, normarbejde (assessment hhv. udvikling) og egentlige tekniske specialistopgaver.
 • “Bygherrerådgivning” omfatter procesbistand, teknisk sekretær-bistand mv. ift. organisering af og aftaler om banevendte anlægs- og driftsforhold.
 • ”Myndighedsarbejde” omfatter arbejde direkte for myndigheder samt projektarbejde som myndighedskoordinator på sikkerhed og interoperabilitet. Inkluderer ikke fagassessment.
 • ”Projekteringsledelse og granskning” omfatter deltagelse i projekteringsledelse på bygherreside samt uafhængige tredjeparts granskninger af definitions- og programfaserapporter samt udbudsmaterialer
 • “Andet” er resten, herunder tilbudsbistand, undervisning, bistand til markedsadgang mv.
  slide2

Jeg har desuden fortsat prioriteret at deltage i undervisningen på DTU’s baneingeniøruddannelse, hvilket fortsætter i 2015.

Efteruddannelse

Adskillige af mine opgaver har en høj grad af ny læring integreret, men derudover har jeg i årets løb deltaget i følgende faglige arrangementer:

 • Banekonferencen, København
 • Innotrans, Berlin
 • 3rd annual Electrification Infrastructure whole life cost reduction congress, London
 • Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference, København


Økonomien

Budget    : Højere end i 2013 men stadig lidt til den forsigtige side.

Resultat  : Bedre end budget

 

Og hvad så med 2015?

Der er en god bund i ordrebogen, stor arbejdsglæde, og ingen planer om at ændre status.