Året 2018

Endnu et år er gået og det kalder jo traditionen tro på en status over hvordan det nu gik.

Arbejdet
Antal forskellige kunder (defineret ved CVR-nr.)                          : 12
Antal forskellige projekter/opgaver – fra under 10 t til over 400 t : 21

Omsætningsfordeling af arbejde på kundetype:

2018Kundetype

Årets omsætningsfordeling på kundetyper har udviklet sig lidt, i positiv retning, siden 2017. Den har stadig vægten på infrastrukturforvaltere og infrastrukturplanlæggere, men sådan skal det også være. I 2018 har Banedanmark ikke været helt så dominerende i porteføljen som de to foregående år. Omsætningsspredningen på de forskellige kunder, herunder forskellige kunder under samme CVR-numre, er god, og spredningen på de forskellige kunder har været tilpas, omend noget ujævnt fordelt over året.

Og så har 2018 også budt på nye kunder – adskillige faktisk – så den samlede, mulige kundekreds er efterhånden rigtig fornuftig.

Fordeling af fakturerbare timer på opgavetype defineret som:

 • ”Planlægning og projektering” omfatter traditionelle projektaktiviteter i planlægningsfase, definitionsfase, programfase og detailfase – jernbaneprojekter og letbaneprojekter.
 • ”Specialistarbejde” omfatter fagassessment, normarbejde (assessment hhv. udvikling) og egentlige tekniske specialistopgaver.
 • “Bygherrerådgivning” omfatter procesbistand, teknisk sekretær-bistand mv. ift. organisering af og aftaler om banevendte anlægs- og driftsforhold, samt konsulentydelser.
 • ”Myndighedsarbejde” omfatter arbejde direkte for myndigheder samt projektarbejde som myndighedskoordinator på sikkerhed og interoperabilitet. Inkluderer lead-, men ikke fagassessment.
 • ”Projekteringsledelse og granskning” omfatter deltagelse i projekteringsledelse på bygherreside samt uafhængige tredjeparts granskninger af definitions- og programfaserapporter samt udbudsmaterialer
 • “Andet” er resten, herunder tilbudsbistand, undervisning, bistand til markedsadgang mv.

2018Opgavetype

Det er som i 2017 tæt på at være en optimal fordeling af opgavetyper når alle de parametre, der betyder noget, tages i betragtning; Dog kunne det måske være rart at få genopfrisket egentlig projekteringsarbejde.

Der har været flere ’firsts’ i 2018, som har været med til at gøre det til et godt og afvekslende år:

 • første opgaver for en operatør
 • første opgaver for et konsulenthus
 • første opgave for en privat baneinfrastrukturejer
 • første opgave som CSM lead assessor
 • første opgave med direkte kontakt til ERA

Efteruddannelse
Adskillige af mine opgaver har en høj grad af ny læring integreret, men derudover har jeg i årets løb deltaget i følgende faglige arrangementer, som ligger udover det gå-hjem-møde agtige:

 • Banekonferencen, København
 • Innotrans, Berlin

og lige rundt om hjørnet venter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Sikkerhedskonference, der også er et must.

Økonomien
Budget    : Fornuftigt.
Resultat  : Godt.

Og så var det året
hvor jeg overgik fra at være daglejer til at være et etableret firma. Forskellen udgøres af et krus med firmalogo – resultatet af agressivt men jo altså vellykket mersalg fra Vista ifm. bestilling af nye visitkort :-S
Krus

2019
Ingen revolutionerende ændringer i støbeskeen.