Året 2019

Lidt om året der nu er gået

Arbejdet
Antal forskellige kunder (defineret ved CVR-nr.)                          : 13
Antal forskellige projekter/opgaver – fra under 10 t til over 300 t : 21

Der er over årene (heldigvis) en vis stabilitet i disse tal, som også er indikatorer på risikospredningen og på evnen til at håndtere større udsving i belastningen fra de enkelte sager.Kunder-opgaver 2019

Omsætningsfordeling af arbejde på kundetype:
2019 Timefordeling på kundetype

Årets omsætningsfordeling på kundetyper har udviklet sig noget igen i 2019 og er, set som et gennemsnit over året, endt rigtig godt. Andelen af timer for Banedanmark er endt så tæt på de idéelle (og kontraktuelle) 50 % som det er praktisk muligt, hvilket dog må kaldes et tilfælde, da de har været noget ujævnt fordelt på 7 forskellige projekter. Andelen af timer for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har været noget højere end normalt, hvilket må tilskrives den helt usædvanlige travlhed, der i 2019 har været med ibrugtagning af flere af ‘de store projekter’. I 2020 forventer jeg øget omsætningsandel for rådgivere. Omsætningsspredningen på de forskellige kunder, herunder forskellige kunder under samme CVR-numre, er god, og spredningen på de forskellige projekter har været tilpas.

Også i 2019 er der kommet flere kunder til som jeg aldrig har haft før – egentlig overraskende at der findes så mange forskellige mulige kunder til så relativt snævre ydelser.

Fordeling af fakturerbare timer på opgavetype defineret som:
•  “Planlægning og projektering” omfatter traditionelle projektaktiviteter i planlægningsfase, definitionsfase, programfase og detailfase – jernbaneprojekter og letbaneprojekter
•  ”Specialistarbejde” omfatter fagassessment, normarbejde (assessment hhv. udvikling) og egentlige tekniske specialistopgaver
•  “Bygherrerådgivning” omfatter procesbistand, teknisk sekretær-bistand mv. ift. organisering af og aftaler om banevendte anlægs- og driftsforhold, samt konsulentydelser
•  ”Myndighedsarbejde” omfatter arbejde direkte for myndigheder samt projektarbejde som myndighedskoordinator på sikkerhed og interoperabilitet. Inkluderer lead-, men ikke fagassessment
•  ”Projekteringsledelse og granskning” omfatter deltagelse i projekteringsledelse på bygherreside samt uafhængige granskninger af definitions- og programfaserapporter, udbudsmaterialer mv.
•  “Andet” er resten, herunder tilbudsbistand, undervisning, bistand til markedsadgang mv.

2019 Timefordeling på opgavetype

Det er en fordeling af opgavetyper, som kombinerer risikospredning, afveksling og arbejdsglæde på bedste vis.

Efteruddannelse
Adskillige af mine opgaver har en høj grad af ny læring integreret, men derudover har jeg i årets løb deltaget i følgende faglige arrangementer, som ligger udover det gå-hjem-møde agtige:
•  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Sikkerhedskonference
•  Banekonferencen, København
•  Kursus i AB18/ABT18/ABR18

Økonomien
Budget    : Fornuftigt
Resultat  : Godt

2020 ff
Jeg fortsætter uden større ændringer; Efter nu ‘7 fede år’ er det spændende hvad der venter…